چه چیزی باید در باره حاملگی نابجا بدانیم؟

چه چیزی باید در باره حاملگی نابجا بدانیم؟

در یک حاملگی طبیعی تخمدان یک تخمک را درون لوله رحمی ارسال می کند.چنانچه تخمک با اسپرم ملاقات کند تخمک بارور به داخل رحم انتقال می یابد تا به دیواره رحم اتصال یابد و به مدت 9 ماه رشد کند.
اما در یکی از هر 50 بارداری تخمک بارور داخل لوله رحمی باقی می ماند که  به  این مورد حاملگی نابجا یا حاملگی لوله ای می گویند.در موارد نادر تخمک بارور به یکی از تخمدان ها اتصال پیدا می کند ، یا در داخل شکم ، یا شاخ های رحمی یا حتی سرویکس ( دهانه رحم ) اتصال می یابد.
حاملگی نابجا به درمان اورژانسی نیاز دارد.


اغلب حاملگی های نابجا در حدود هفته های اول بارداری اتفاق می افتند.

 

بخش سونوگرافی مرکز تصویربرداری پزشکی مهرگان با مجهزترین و بروزترین دستگاه های سونوگرافی و پزشکان حاذق رادیولوژیست در بررسی این مشکلات شما را یاری می کند.

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۵