از مصرف الکل و سیگار خودداری کنید.

از مصرف الکل و سیگار خودداری کنید.

الگوی مصرف نوشیدنی های الکلی غیر از شراب با خطر ابتلا به سرطان پستان در ارتباط است. محققان پیشنهاد کرده اند که مصرف مشروبات الکلی سبب افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان در میان زنان شده که توسط اثر بر سوخت و ساز (متابولیسم) استروژن می باشد. پیشرفت سرطان نیز ممکن است توسط افزایش تولیدات توسط کبد مانند فاکتور رشد انسولین مرتبط با مصرف در حد متوسط الکل توضیح داده شود.

سیگار در حال حاضر مسئول 12/5 درصد کل مرگ ها، 30 درصد مرگ ناشی از سرطان، 90 درصد سایر سرطان ها ، 50 درصد بیماری های قلبی و 75 درصد بیماری های ریوی می باشد. دود سیگار حاوی ترکیباتی است که می تواند سبب آسیب دی ان ای گردد و یا ممکن است ترمیم آسیب را در زنان مبتلا به جهش در ژن BRCA1 یا BRCA2 در سلول های رده زایا دچار اختلال کند. این نتایج نشان می دهد که کشیدن سیگار یا افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان قبل از سن 50 سال با جهش در حامل های BRCA1 و BRCA2 همراه است.

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴