سینه های هیپوپلاستی

سینه های هیپوپلاستی

سینه های هیپوپلاستی تنها در درصد کوچکی از زنان می توانند مانع از شیردهی موفق شوند. سینه های هیپوپلاستی اغلب به طور گسترده ای فاصله دارند و ممکن است بسیار کوچک و نازک و یا طولانی و لوله ای به نظر برسند.
ممکن است نوک پستان بسیار بزرگ باشد و پستان ناهموار باشد. زنان با سینه های هیپوپلاستی دارای بافت سینه غده ای (تولید کننده شیر) هستند و ممکن است قادر به تولید کامل شیر مادر نباشند.

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳