ایمپلنت های سینه

ایمپلنت های سینه

بسیاری از زنان با ایمپلنت سینه، بدون هیچ مشکلی قادر به شیر دادن هستند. این مسئله بستگی به نحوه عمل جراحی دارد. با پزشک و جراح خود در مورد روش جراحی صحبت کنید. اگر ناحیه نزدیک نوک پستان تحت تاثیر قرار نگرفته باشد، شانس شيردهی موفق بسیار زیاد است.

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳