چطـور تکان خوردن جنین  را احساس می کنید؟

چطـور تکان خوردن جنین را احساس می کنید؟

تکان خوردن جنین از چه زمانی شروع میشود؟

هر چند جنین از هفته هفتم یا هشتم بارداری شروع به تکان خوردن می کند و در سونوگرافی میتوان این مسئله را مشاهده کرد ولی تکان خوردن جنین در داخل رحم معمولاً قبل از هفته های 16 تا 22 احساس نمیشود. مادرانی که قبلاً حامله بودهاند زودتر از مادران شکم اول این تکانهای کوچک را که اصطلاحاً «لگد زدن» خوانده میشوند حس میکنند. وضعیت فیزیکی هم در احساس کردن این تکانها نقش دارد؛ زنان لاغر تکانها را راحتتر از زنان چاق حس میکنند.

تکان ها چه حسی دارند؟

زنان حامله حس خود از تکان خوردن جنین را به این صورت توصیف کردهاند: حس ترکیدن پاپ کورن، شنا کردن ماهی در شکم یا پر زدن پروانه. احتمال دارد که در اولین تکانها مادر خیال کند که این احساس ناشی از حابجایی گازهای روده یا ناشی از گرسنگی است ولی با زیاد شدن تکانها مادر بهتر میتواند تفاوت را تشخیص دهد. در صورتیکه مادر آرام در جایی بنشیند یا دراز بکشد بهتر میتواند تکانها را حس کند.

 

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲