تخمک گذاری

تخمک گذاری

 هر ماه در تخمدان‌های شما، گروهی از تخمک‌ها به نام «اووُسیت‌ها»در کیسه‌های کوچک و پر از مایعی به نام فولیکول شروع به رشد می‌کنند. در نهایت، یکی از تخمک‌ها از فولیکول خارج می‌شود و تخمک گذاری اتفاق می‌افتد. تخمک گذاری معمولا دو هفته قبل از پریود بعدی رخ می‌دهد.

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹