سفر تخمک به لوله فالوپ

سفر تخمک به لوله فالوپ

بعد از آزاد شدن تخمک، او به سمت لوله فالوپ حرکت می‌کند و آنجا، به مدت ۲۴ ساعت منتظر یک تک اسپرم می‌ماند تا او را بارور کرده و لقاح اتفاق بیفتد. تمام این‌ها، به طور متوسط، حدود دو هفته بعد از آخرین پریود انجام می‌شود.
اگر هیچ اسپرمی برای لقاح با تخمک در محیط نباشد، تخمک وارد رحم شده و تجزیه می‌شود. سطح هورمون‌های شما هم به اندازه نرمال و طبیعی برمی‌گردد. بدن‌تان پوشش ضخیم داخل رحم را بیرون می‌ریزد و عادت ماهانه‌تان شروع می‌شود.

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹