لقاح

لقاح

 اگر یک اسپرم بتواند راهش را به داخل لوله فالوپ پیدا کند و وارد تخمک شود، لقاح صورت گرفته و تخمک بارور می‌شود. در این مرحله تخمک بارور شده که حالا «بلاستوسیت» نام دارد، طوری تغییر می‌کند که هیچ اسپرم دیگری نمی‌تواند واردش شود.
به محض لقاح، ژن‌ها و جنسیت فرزندتان تنظیم می‌شود. اگر اسپرم کروموزوم Y داشته باشد، فرزندتان یک پسر خواهد بود. اگر کروموزوم X داشته باشد، به زودی یک دختر کوچولو را در آغوش خواهید گرفت!

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹