لانه گزینی: پیش به سوی رحم!

لانه گزینی: پیش به سوی رحم!

 تخمک بارور شده حدود ۳-۴ روز داخل لوله فالوپ باقی می‌ماند. اما ظرف ۲۴ ساعت بعد از لقاح، به سرعت شروع به تکثیر کرده و به تعداد زیادی سلول تقسیم می‌شود.
تخمک بارور شده، در طول حرکت آرام خود از لوله‌های فالوپ به رحم، همچنان به تقسیم سلولی خود ادامه می‌دهد. ماموریت بعدی‌اش، وصل شدن به آستر رحم است که به آن «لانه گزینی» می‌گویند.
بعضی خانم‌ها یک یا دو روز حوالی زمان لانه گزینی، لکه بینی (یا خونریزی خفیف و سبک) را تجربه می‌کنند. پوشش داخلی رحم ضخیم‌تر می‌شود و دهانه رحم توسط ترشحات مخاطی، مهر و موم می‌شود. این ترشحات مخاطی، تا زمانی که بچه آماده تولد شود، همانجا سر جایش می‌ماند.
طی ۳ هفته، سلول‌ها به صورت توده شروع به رشد می‌کنند و در نهایت به یک توپ کوچک یا «رویان» تبدیل می‌شود و در این زمان اولین سلول‌های عصبی بچه شکل گرفته است.
فرزند در حال رشد شما از همان لحظه لقاح تا هفته هشتم بارداری «رویان» نامیده می‌شود؛ اما بعد از هفته هشتم بارداری تا لحظه تولد، فرزند در حال رشدتان «جنین» است.
از آنجا که عمده‌ترین تغییرات بارداری به فاصله هر ۳ ماه رخ می‌دهد، مراحل پیشرفت بارداری به ۳ مرحله «سه ماهه» تقسیم و به همین نام خوانده می‌شود.

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹