هورمون‌های بارداری

هورمون‌های بارداری

 یک هورمون بارداری به نام hCG یا «گونادوتروپین کوریونی انسانی» از زمان لانه گزینی در خون شما پدیدار می‌شود. این همان هورمونی است که در آزمایش بارداری شناسایی می‌شود. بعضی از کیت‌های خانگی تشخیص بارداری می‌توانند ۷ روز بعد از تخمک گذاری، hCG را شناسایی کنند.

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹