آیا علائم بارداری برای هر زن یکسان است؟

آیا علائم بارداری برای هر زن یکسان است؟

علائم بارداری در خانم های مختلف متفاوت است. این علائم ممکن است از نظر کیفیت یا شدت متفاوت باشند و حتی ممکن است یک زن در هر بارداری علائم یکسانی را تجربه نکند. همچنین ممکن است اولین علائم و نشانه های بارداری در زمان های مختلف بارداری مشاهده یا شروع شود. آزمایش حاملگی براساس میزان گنادوتروپین کوریونی انسانی (hCG) در ادرار یا خون انجام می شود و یک آزمایش تشخیصی ویژه برای بارداری است. hCG هورمونی است که پس از لقاح تخمک بارور شده در دیواره رحم تولید می شود. ممکن است گاهی آزمایش های مدرن بارداری خانگی قبل از یک دوره قاعدگی از دست رفته مثبت باشد. آزمایش خون می تواند بارداری را زودتر از آزمایش های بارداری ادرار تشخیص دهد.
 

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰