گروه های خاص نسبت به عفونت کروناویروس

گروه های خاص نسبت به عفونت کروناویروس

گروه های خاصی که نسبت به عفونت کرونا ویروس باید مراقب بیشتری داشته باشند؟

- بانوان باردار
- کودکان و افراد مسن
- افراد دارای بیماری های خاص و یا مزمن
- افراد با سابقه انواع کانسر و سرطان، شیمی درمانی، سرطان های خون و یا لنفوم
- افراد با سابقه بیماری های ریوی مزمن
- افراد با سابقه بیماری های قلبی و یا فشار خون بالا
- افراد با سابقه دیابت و یا چاقی مفرط
این افراد بایستی دقت نظر بیشتری انجام دهند و رعایت نکات بهداشتی در مورد آنها بسیار مهم تر است؛ بنابراین خانواده هایی که عضوی از اعضای آنها جزو گروه های خاص ذکر شده باشند، بهتر است نسبت به رعایت نکات ایمنی و بهداشتی شامل: ماندن در خانه و شستشوی منظم دست ها و ضدعفونی کردن سطوح و استفاده از پوشش های مربوطه در زمان خروج از خانه دقت نظر بیشتری داشته باشند.
همچنین افراد ذکر شده، در دوران اپیدمی از منزل تا حد امکان خارج نشوند و نیز اشخاصی که با افراد مذکور به شکل مستقیم در تماس هستند، بایستی با مشاهده کوچکترین علائم مشکوک فاصله مناسب را از آن ها رعایت کرده و جهت رعایت نکات احتیاطی، با مراکز مربوطه تماس حاصل نمایند.

 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۱