جدا سازی غذای خام از غذای گرم شده

جدا سازی غذای خام از غذای گرم شده

چگونگی جدا نگه داشتن غذای خام از غذای دماده شده :
- در هنگام خرید گوشت قرمز، گوشت ماکیان و غذاهای دریایی را از سایر اقلام خریداری شده جدا نگهدارید.
- در یخچال به منظور جلوگیری از آلودگی متقاطع گوشت قرمز، غذای دریایی و ماکیان خام را در زیر غذاهای پخته و آماده برای مصرف نگهدارید.
- مواد غذایی را در ظروف دردار نگهداری کنید تا از تماس بین مواد غذایی آماده شده و مواد غذایی خام جلوگیری شود.
- بشقابهایی را که برای غذاهای خام استفاده نموده اید را تمیز بشوئید.از یک بشقاب تمیز برای غذاهای پخته استفاده نمائید.
- تاکید می گردد که رعایت اصل جداسازی نه تنها در زمان پختن لازم است بلکه در طول تمام مراحل آماده سازی غذا از جمله فرآیند ذبح نیز باید رعایت گردد.
- مایعاتی که گوشت خام را در آنها می خوابانند نباید پس از پختن و آماده مصرف شدن گوشت، روی آن ریخته شود.

 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹