استفاده از دماسنج برای گوشت ماکیان

استفاده از دماسنج برای گوشت ماکیان

 برخی از مخاطبان در مورد نحوه استفاده از دماسنج برای گوشت ماکیان به آموزش نیاز دارند.روش استفاده از آن به شرح ذیل می باشد:
- دماسنج را در مرکز ضخیم ترین قسمت گوشت قرار دهید. مطمئن شوید که دماسنج به استخوان و یا دیواره ظرف برخورد نکرده است.
- پس از هر بار استفاده، دماسنج را تمیز و ضد عفونی کنید تا از آلودگی متقاطع بین غذاهای خام و غذاهای پخته جلوگیری شود.
 
در صورتیکه دماسنج در دسترس نباشد:
- گوشت ماکیان را تا زمانی که عصاره آن شفاف گردد و داخل آن صورتی نباشد بپزید؛
- تخم مرغ و غذاهای دریایی را تا زمانی که بسیار داغ شوند بپزید؛ و غذاهای مایع مانند سوپها و خورشتها باید ابتدا به دمای جوش

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹