تفاوت بین سرفه خشک و مرطوب چیست؟

تفاوت بین سرفه خشک و مرطوب چیست؟

تنها تفاوت بین سرفه خشک و مرطوب در میزان مخاط ترشح شده در گوش و حلق و بینی است. در حالت سرفه خشک مخاط یا بسیار کم است و یا اصلا وجود ندارد، اما در سرفه مرطوب مخاط تا بهبودی کامل ترشح می شود. در سرفه خشک با اینکه مخاطی وجود ندارد، میکروب ها و باکتری های ایجاد کننده آلرژی در ریه ها و راه بینی فعال می شوند و ایجاد آلرژی می کنند.
 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰