سونوگرافی واژینال

سونوگرافی واژینال

سونوگرافی واژینال به چند روش مختلف انجام می شود. هرکدام از این روش ها برای تشخیص موارد خاص کاربرد دارد که به شکل کلی عبارت است از:
 
1. برای مشاهده آندومتر (ضخامت رحم) و تخمدان ها انجام می شود. سونوگرافی ترانس واژینال همچنین میومتر (دیواره های عضلانی رحم) را بررسی می کند. 
2. سونوهیستروگرافی امکان بررسی عمیق تر از حفره رحم را فراهم می کند. 
3. سونوگرافی سه بعدی (3 بعدی) امکان بررسی قسمت هایی از رحم و تخمدان هایی که به طور مستقیم تصویربرداری نمی شوند ، را به پزشک می دهد. 
 
 
همچنین از روش های سونوگرافی واژینال برای تشخیص موارد زیر استفاده می شود:
- ناهنجاری های رحمی
- زخم های رحمی
- پولیپ آندومتر
- فیبروم
- سرطان به ویژه در بیمارانی که خونریزی غیر طبیعی رحم دارند.ت
- تعیین اندازه طول سرویکس در بارداری

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰