دلایل ابتلا به کم خونی در بارداری

دلایل ابتلا به کم خونی در بارداری

دلیل اصلی کم خونی کاهش تعداد گلبول های قرمز تولید شده در بدن و میزان کارکرد آن ها می باشد. کاهش سطح هموگلوبین در بارداری به دلیل افزایش بیشتر حجم پلاسما در مقایسه با حجم گلبول قرمز اتفاق می افتد. در طول سه ماهه دوم بارداری، بیشترین تفاوت بین افزایش حجم پلاسما و گلبول های قرمز مشاهده می شود.

عواملی که گلبول های قرمز را تحت تاثیر قرار داده و موجب کم خونی می شوند عبارتند از:

 -  کمبود آهن در رژیم غذایی به دلیل مصرف نکردن مواد غنی از آهن یا عدم توانایی بدن در جذب آهن مصرف شده ایجاد می شود.
 -  بارداری؛ آهنی که در بدن زن تولید شده است برای افزایش حجم خون او مورد نیاز است. بدون مکمل های آهن، آهن کافی برای تامین منابع خون برای رشد جنین وجود ندارد.
 -  خونریزی شدید به خاطر قاعدگی، زخم یا اهدا خون باعث می شوند سرعت از بین رفتن گلبول های قرمز بیشتر از سرعت تولیدشان باشد. در نتیجه بدن دچار کم خونی می شود.

 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱