در سونو آنومالی چه مشکلاتی تشخیص داده میشود؟

در سونو آنومالی چه مشکلاتی تشخیص داده میشود؟

برخی از مشکلات هستند که ممکن است در سونوگرافی معمولی تشخیص داده نشوند به همین علت پزشک سونوگرافی آنومالی را پیشنهاد می کند. کارشناس لیستی از مشکلات را بررسی می کند. ممکن است برخی از مشکلات جدی تشخیص داده شود! که در این مورد مراقبت های لازم انجام میشود. در این جا لیست بیماری ها و احتمال مشاهده آن ها توسط کارشناس ذکر شده است:
 
- نبودن قسمت بالایی سر؛ 98 درصد
- شکاف لب؛ 75 درصد
- نقص دیواره شکم، بیرون زدگی روده و کبد؛ 80 درصد
- نقص دیواره شکم، بیرون زدگی روده بزرگ؛ 98 درصد
- اندام از دست رفته یا کوتاه؛ 90 درصد
- نقص نخاع؛ 90  درصد
- مشکلات اصلی کلیه؛ 84 درصد
- سوراخ در ماهیچه های جداکننده قفسه سینه و شکم؛ 60 درصد
- مایع اضافی در مغز؛ 60  درصد
-  سندرم ادوارد یا سندرم پاتو؛ 95 درصد
- مشکلات قلبی اصلی؛ 50 درصد
 
توجه ! برخی مشکلات مانند نقص قلب یا روده تا اواخر بارداری قابل مشاهده نخواهد بود 
 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۲