CRL

CRL

آنچه CRL درباره سلامتی جنین می گوید:
جالب است بدانید اندازه CRL می تواند سلامت جنین شما را مشخص کند. به طوری که اگر CRL از 7 میلی متر بگذرد، ضربان قلب جنین باید توسط سونوگرافی واژینال تشخیص داده شود. در این حالت اگر هیچ ضربان قلبی شناسایی نشود، احتمال سقط جنین وجود دارد.
 
خانم هایی که ساک حاملگی با قطر کوچکتر از 5 میلی متر دارند، حتی اگر جنین دارای ضربان قلب طبیعی باشد، بیشتر در معرض سقط جنین در سه ماهه اول هستند. بنابراین باید بیشتر مراقب خود و جنین باشند. کاهش طول CRL نیز می تواند ناهنجاری های کروموزومی مانند تریزومی 18 (سندرم ادواردز) و دیگر موارد مرتبط با محدودیت رشد را نشان دهد که در صورت نیاز پزشک آزمایشات لازم را برایتان تجویز می کند و نباید خودتان را نگران کنید. 
 
CRL طبیعی در هفته ششم چیست؟
CRL یا همان قطب جنینی با سرعت حدود 1 میلی متر در روز رشد می کند و رشد آن از هفته ششم حاملگی شروع می شود. بنابراین، ساده ترین راه برای تعیین زمان بارداری محاسبه طول جنین (میلی متر) تا هفته ششم بارداری است. قطب جنینی 5 میلیمتری نشان دهنده سن حاملگی 6 هفته و 5 روز می باشد.
 
CRL در سونوگرافی NT چیست؟
همان طور که گفتیم طول فرق سر تا کفل CRL را مشخص می کند. اندازه گیری CRL تاثیر جدی بر غربالگری سندرم داون دارد. در سونوگرافی NT طول قطب جنینی باید بین 45 تا 84 میلی متر باشد.
 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۶