تست غربالگری Nuchal Translucency

تست غربالگری Nuchal Translucency

غربالگری (Nuchal Translucency) NT تستی است که در طی دوران بارداری انجام می شود. با استفاده از سونوگرافی ضخامت مایع در پشت گردن جنین اندازه گیری می شود. در صورتی که این مایع ضخیم تر از حد معمول باشد، می توان نشانه اولیه سندرم داون، تریزومی 18 یا مشکلات قلبی باشد.

زمان مناسب برای انجام این غربالری بین هفته های 11 تا 14  بارداری می باشد و پس از آن به دلیل  جذب مایع جمع شده در پشت گردن جنین توسط سیستم لنفاوی از دقت انجام تست کاسته خواهد شد.

این غربالگری می تواند احتمال اینکه یک نوزاد ناهنجاری خاصی داشته باشد را نشان دهد. اما باید به این نکته توجه داشت که بیانگر قطعی وجود ناهنجاری در جنین نمی باشد و تنها احتمال  را بیان خواهد کرد و نیاز به تست تشخیصی از جمله نمونه گیری از پرزهای جنینی یا آمنیوسنتز دارد.

 

چرا نیاز به انجام غربالگری وجود داد؟

 

غربالگری NT از این جهت انجام می گیرد که خطر سندرم داون یا مشکلات دیگر را شناسایی کند.

آمادگی های قبل از غربالگری:

 برای انجام غربالگی NT نیاز به مثانه پر می باشد. در این صورت باید قبل از انجام غربالگری آب فراوان بنوشید و از ادرار کردن اجتناب کنید.

 

خطرات مرتبط با غربالگری:

 

در طول انجام غربالگری هیچ خطری جنین را تحدید نخواهد کرد. سونوگرافی یک روش بی خطر برای ارزیابی ناهنجاری ها و کسب اطلاعات درباره وضعیت جنین است.

 

نتایج  NT:

 

پزشک براساس معیارهای  زیر به نتایج NT  نگاه می کند تا متوجه شود آیا پشت گردن جنین ضخیم تر از حد معمول می باشد یا خیر.

 

ضخامت NT
نرمال 2.5 میلیمتر یا کمتر از آن
غیر طبیعی بیش از 2.5 میلیمتر
 

چه مواردی بر روی این غربالگری اثر گذار خواهد بود؟

 

  • چاقی یا افزایش وزن
  • کمبود حجم مایع آمنیوتیک به طور غیرطبیعی
  • وضعیت خاص جنین در طی سونوگرافی
  • حرکت بیش از حد جنین در طی سونوگرافی

 

 

بخش سونوگرافی مرکز تصویربرداری پزشکی مهرگان با مجهزترین و بروزترین دستگاه ها و پزشکان حاذق سونوگرافی قادر به اندازه گیری مقدار NT  و NB جنین بوده و با تشخیص به موقع ناهنجاری ها شما را در آگاهی از سلامت جنینتان یاری می کند.

 

 منبع:

  • - Bianchi DW (2010). Prenatal genetic diagnosis. In CA Gleason, SU Devaskar, eds., Avery's Diseases of the Newborn, 9th ed., pp. 180-185. Philadelphia: Elsevier Saunders.
  • - Pagana KD, Pagana TJ (2010). Mosby’s Manual of Diagnostic and Laboratory Tests, 4th ed. St. Louis: Mosby Elsevier.

 

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱