ارزیابی حجم مایع آمنیوتیک

ارزیابی حجم مایع آمنیوتیک

تمامی خانم های باردار ارزیابی حجم مایع آمنیوتیک را با استفاده از سونوگرافی انجام می دهند. این یک روش استاندارد برای بررسی سلامت جنین می باشد.

مایع آمنیوتیک جنین را در رحم در بر می گیرد ، به عنوان بالشتک برای جنین عمل می کند و برای تکامل دستگاه گوارش و ریه ها مفید است.

در زمان بارداری پزشک مقدار مایع آمنیوتیک را  را در هر بار سونوگرافی بررسی می کند چنانچه حجم آن خیلی کم باشد ، ممکن است دچار مشکلاتی مانند زایمان زودرس شوید که احتمال دارد به این معنا باشد که جنین یا جفت دچارمشکل شده اند.

در طی سونوگرافی معمول پزشک به دنبال بررسی مقدار مایع آمنیوتیک است.

چندین روش برای بررسی حجم مایع آمنیوتیک وجود دارد که از جمله ایندکس مایع آمنیوتیک (AFI)  می باشد.


نتایج :


 

 AFIبه صورت عددی و به سانتی متر درسونوگرافی خانم های باردار گزارش می شود.

AFI بین  8-18 نرمال در نظر گرفته می شود. مقدار متوسط AFI از هفته 20 حاملگی تا هفته 35 حامگی حداکثر  14سانتیمتر می باشد. مایع آمنیوتیک به تدریج با نزدیک شدن به زایمان کم می شود.

 AFI <5-6 cm  الیگوهیدرآمفیوس ( کم شدن حجم مایع آمنیوتیک  ) در نظر گرفته می شود.

AFI >20-24 cm   پلی هیدرآمفیوس ( زیاد شدن حجم مایع آمنیوتیک ) درنظرگرفته می شود.

 

 

بخش سونوگرافی مرکز تصویربرداری پزشکی مهرگان با مجهزترین و بروزترین دستگاه های سونوگرافی و پزشکان حاذق رادیولوژیست در بررسی این مشکلات شما را یاری می کند.

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۵