گرید بندی جفت

گرید بندی جفت

گرید بندی جفت توسط سونوگرافی انجام می شود. و با مشاهده اینکه چه مقدار کلسیفیکاسیون در جفت وجود دارد، جفت تعیین گرید می شود.

به عنوان مثال گرید 3 در هفته 40 بارداری طبیعی است .اما اگر کلسیفیکاسیون به مقدار زیادی در جفت در اوایل بارداری مشاهده شود می تواند نشانه پیرشدن بسیار زودرس جفت باشد. بالا بودن گرید می تواند در فشار خون بالا یا دیابت ایجاد شود. چنانچه جفت در اوایل بارداری کلسیفیکاسیون پیشرفته ای داشته باشد، رشد جنین به صورت  پی در پی ارزیابی می شود تا اطمینان حاصل شود جنین تغذیه مود نیاز را دریافت می کند.

به علاوه مقدار مایع آمنیوتیک به صورت مکرر برسی می شود تا پزشک مطمئن شود مقدار آن کافی می باشد زیرا کاهش مایع آمنیوتیک به این معناست که جفت به مقدار مورد نیاز جنین را تغذیه نمی کند.

 

 

بخش سونوگرافی مرکز تصویربرداری پزشکی مهرگان با مجهزترین و بروزترین دستگاه های سونوگرافی و پزشکان حاذق رادیولوژیست در بررسی این مشکلات شما را یاری می کند.

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴