بهداشت در دوران بارداری

بهداشت در دوران بارداری

رعایت کردن بهداشت باروری یکی از اقداماتی است که مادر باردار باید توجهات کافی را در این زمینه داشته باشد:

- شما خانم باردار بايد لباس گشاد وراحت بپوشيد و از کفش پاشنه بلند هم نبايد استفاده کنيد.
- هفته ای دو الی سه بار حمام برويد وسعی کنيد کمتر در حمام بنشينيد .در سه ماهه آخر بارداری بعلت احتمال سقوط نبايد از وان استفاده کنيد .
-اگر شغل اداری وکم تحرکی داريد مي توانيد تا انتهای بارداری کار کنيد ولی شغل های با تحرک فيزيکی زياد بايد محدود شوند و حتما بايد چند بار در روز مدتی استراحت کنيد .
- مسافرت کوتاه مدت اشکالی ندارد ولی بهتر است از مسافرت های طولانی خصوصا در اواخر حاملگی پرهيز کنيد. و هر يکی دو ساعت يک بار قدم بزنيد.
-در ماه آخر بارداری (چهار هفته آخر ) نزديکی نکنيد .
- ورزشهای سبک يا متوسط را مي توانيد انجام دهيد ولی ورزش های سنگين وشديد ممنوع است .
- در طی حاملگی در صورت وجود ترشح زياد واژينال مي توانيد از دوش واژينال استفاده کنيد ولی اين کار را نبايد با سرنگ انجام دهيد چون خطر آمبولی هوا و مرگ وجود دارد.
- خانم های محترم سيگاری !!!! لطفا در طی حاملگی به جنين خود رحم نموده وحتی الامکان سيگار نکشيد !! چون سيگار با کم کردن جريان خون جفت باعث تولد نوزاد کم وزن و ناهنجار مي شود .
- اگر شما سابقه واکسيناسيون کزاز نداريد بايد دو دوز واکسن توام بزرگسالان (ديفتری-کزاز) را به فاصله يک ماه بزنيد ويک سال بعد هم ياد آور دريافت کنيد .

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷