تخمک پوچ

تخمک پوچ

تخمک پوچ کلمه دیگری است که برای سقط استفاده می شود.

 

علل پیدایش تخمک پوچ :

 

تخمک بارور شده و لانه گزینی انجام می گردد، به دیواه رحم اتصال پیدا می کند، اما رویان یا جنین تشکیل نمی شود.سلول ها شروع به تقسیم شدن می کنند تا ساک حاملگی تشکیل شود، اما خود رویان رشد نمی کند.

تخمک پوچ معمولاً در سونوگرافی تشخیص داده می شود، به صورتی که پزشک ساک حاملگی بدون رویان را مشاهده می کند.

 بانوی باردار معمولا متوجه نمی شود که مشکلی در بارداری وجود دارد و چندین هفته به طول می انجامد تا پزشک عدم وجود ضربان قلب را در جنین را تشخیص دهد و سونوگرافی خالی بودن ساک حاملگی را بدون جنین نشان می دهد.

 تخمک پوچ یا سقط فراموش شده  معمولاً خونریزی یا دیگر علایم شکست بارداری را نشان نمی دهد.

کلمات تخمک پوچ و سقط فراموش شده  معمولاً شرایط مشابه ای دارند: یک بارداری بدون جنین زنده.

 

 

بخش سونوگرافی مرکز تصویربرداری پزشکی مهرگان با مجهزترین و بروزترین دستگاه های سونوگرافی و پزشکان حاذق رادیولوژیست در بررسی این مشکلات شما را یاری می کند.

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰