سایت تصویربرداری پزشكی مهرگان با ارائه مقالات و توانمندیهای این موسسه و با هدف اطلاع رسانی به بیماران و مراجعین محترم راه اندازی گردیده است و سعی دارد تا در راستای ارتقای سطح علمی كاربران و اعضای محترم گام بردارد.
تصویربرداری پزشکی مهرگان ارائه دهنده خدمات تصویربرداری پزشکی در حیطه سونوگرافی، ماموگرافی، رادیولوژی و سنجش تراکم استخوان می باشد.
همچنین در این سایت می توانید بصورت آنلاین نوبت سونوگرافی خود را ثبت نمائید.
لطفاً توجه داشته باشید، مقالات آمده در این سایت دستور پزشكی نبوده و هرگونه امر تشخیصی و درمانی می بایست از طرف پزشك برای شما تجویز گردد.

 

قوانین نوبت دهی اینترنتی :


 نوبت دهی اینترنتی الزماً جهت موارد درج شده بوده و در سایر موارد فاقد ارزش است.
 پس از ثبت نوبت اینترنتی توسط شما، از مرکز جهت تائید قطعی با شما تماس گرفته خواهد شد.
 مبلغ پیش پرداخت اینترنتی (مبلغ 300,000 ریال) از مبلغ کل هزینه ها کسر و پس از مراجعه صرفاً مابقی از شما دریافت می شود.
ساعت اعلام شده به شما تقریبی است.
 نوبت دهی اینترنتی برای آسایش و راحتی و احترام به وقت شما ایجاد شده است، اما وقت شما به هر علت ( بودن بیمار اورژانسی، وقت گذاشتن پزشک سونوگرافی برای تشخیص دقیق تر در شرایط خاص ) می تواند تا یک ساعت جابجا شود.
 زمانی نوبت شما قطعی می شود که کلیه "مراحل نوبت دهی" را کامل نمائید . عدم تکمیل هر کدام از مراحل خصوصاً مرحله آخر باعث می شود که نوبت شما تائید نگردد.

 

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
بازدید: 3385