با سيستم CR امكان تصويربرداری مناسب فك و دندان ها، جهت انواع اقدامات درمانی و ترميمی دندانپزشكی را مهيا ساخته است . دستگاه پانوركس اين مؤسسه  از كمپانی سورودكس فنلاند و پيشرو در اين اينگونه دستگاهها است.

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۶
بازدید: 4164