بخش سونوگرافی با استفاده از سيستم های مدرن ديجيتال امكان بررسی تمامی ارگان های بدن را ميسر ساخته و به شكل تخصصی انواع بررسی سونوگرافيك دوران بارداری و بررسی های تخصصی جنينی ، غربالگری سندرم داون (NT-NB) ، سونوگرافی هدفمند، سه بعدی/ چهاربعدی با كيفيت خاص و دقت بالا در اين مؤسسه  انجام می پذيرد. همچنين بخش عمده ای از فعاليت سونوگرافيك مربوط به كلينيك تخصصی سونوگرافی پستان جهت بررسی و غربالگری انواع بيماری های پستان می باشد.

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۶
بازدید: 5972