سونوگرافی
 کبد، کیسه صفرا، طحال، شکم  - از 6-8 ساعت قبل ناشتا باشید. شب قبل شام سبک میل شود.
 رحم، ضمائم، لگن، مثانه، پروستات

 - مثانه نسبتاً پر باشد.

 - 3 ساعت قبل دستشویی نروید. قبل از مراجعه 3 لیوان آب بنوشید.

حاملگی سه ماه اول - مثانه نسبتاً پر باشد.

 - 3 ساعت قبل دستشویی نروید. قبل از مراجعه 3 لیوان آب بنوشید.

حاملگی غربالگری - مثانه نسبتاً پر باشد.

 - 3 ساعت قبل دستشویی نروید. قبل از مراجعه 3 لیوان آب بنوشید.

 حاملگی بالای 18 هفته و چهاربعدی  - آمادگی لازم ندارد.
 کلیه و مثانه  - در صورت امکان 4 ساعت ناشتائی و مثانه نسبتاً پر باشد.
 پستانها

 - زیر بغل اصلاح شده باشد.

 - ماموگرافی های قبلی را همراه بیاورید.

 HPS  و GER (ریفلالکس معده) در کودکان و نوزادان

 - کودک 3-2 ساعت ناشتا باشد. قبل از ورود به اتاق سونوگرافی کودک را شیر دهید.

 - پستانک و شیشه شیردهی همراه داشته باشید.

 پروستات ترانس رکتال  - اصلاح ناحیه مقعد انجام گردد. 4 ساعت قبل ناشتا باشید.
 رحم و ضمائم ترانس واژینال

 - درصورت خونریزی شدید پرسنل مرکز را مطلع سازید.

 - نیاز به مثانه پر نمی باشد.

 

 

سونوگرافی داپلر رنگی
 داپلر رنگی کلیتین  - در صورت امکان : 4-2 ساعت ناشتا باشد.
 داپلر رنگی اندام ها، بیضتین  - در صورت امکان : قبل از مراجعه استحمام نمائید.
 داپلر رنگی کاروتید و عروق گردن  - در صورت امکان : آقایان اصلاح صورت ونواحی گردن انجام دهند.
 داپلر رنگی کبد و شکم  - 6-8 ساعت ناشتایی قبل ازمراجعه لازم است.

 

 

رادیولوژی
 باریم انما و IVP

 - ساعت 6 عصر(روز قبل از عکسبرداری) روغن کرچک میل کنید.

 - شام نخورید. شیر، عسل و مایعات فراوان صاف ایرادی ندارد.

 - کلاً آب و مایعات صاف زیاد میل شود.

 - صبح تا قبل از تصویربرداری  ناشتا بمانید.

 باریم میل، باریم سوالو

 - روز قبل شام سبک زودهنگام میل شود. (7 شب)

 - از 8-6 ساعت قبل ناشتا باشید.

 - از 4 ساعت قبل مایعات نخورید.

 باریم ترانزیت روده باریک

 - ساعت 6 عصر روز قبل نصف شیشه روغن کرچک میل کنید.

 - شام بسیار سبک و زود هنگام باشد. (7 شب)

 - از 12 ساعت قبل از عکسبرداری ناشتا و 4 ساعت قبل از عکسبرداری مایعات ننوشید.

 

 

ماموگرافی
ماموگرافی از پستان ها

 - قبل از مراجعه استحمام کرده، ولی از پودر یا کرم استفاده ننمائید.

 - لباس زیرنخی و راحت باشد.

 - ماموگرافی های قبلی را همراه بیاورید.

 

 

هیستروسالپنگوگرافی (عکسبرداری رنگی رحم)
 هیستروسالپنگوگرافی ( عکس رنگی رحم و ضمائم بدون درد)

 - بهترین زمان انجام آن از 2 روز پس از اتمام عادت ماهیانه تا 8 روز بعدی است (تا روز دهم پس از اتمام  عادت)

 - قبل از مراجعه استحمام و اصلاح نمائید.

 - هنگام مراجعه 3-2 لیوان آب بخورید و مثانه کمی  پر باشد.

 

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
بازدید: 6029